Onze website is onder constructie!

Onze website is onder constructie!

Op dit moment word er flink gesleuteld aan onze website! Om verwarring te voorkomen, kunt u hier de nodige informatie vinden.

Wilt u onze vacatures zien? Dan kunt u kijken op onze Facebookpagina.

Informatie voor de werkgever kunt u voorlopig nog terug vinden op onze site. Komt u er niet uit? Geen probleem. Hieronder vind u onze contact gegevens. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Directie:
Jolanda Zielemans
jolanda@corioworks.nl

Sales:
John Paulssen
john@corioworks.nl

Sander Besterveld
sander@corioworks.nl

Recruitment:
Annet Roskam
annet@corioworks.nl

Melanie Jansen
melanie@corioworks.nl

Ons algemene telefoonummer is: 045-5115354